Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU GIÀN GIÁO THI CÔNG


Sáng ngày 5/2/2014, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả của Đề tài biên soạn Tiêu chuẩn “Giàn giáo thép ống - yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm”, mã số TC 72-13 do Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO) thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng nghiệm thu
Báo cáo về quá trình thực hiện đề tài, TS. Hà Minh - Chủ nhiệm đề tài cho biết, giàn giáo thép ống được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là trong thi công nhà cao tầng. Tuy nhiên, cho đến nay, Việt Nam chưa có tài liệu chính thức nào nêu rõ việc áp dụng các tiêu chuẩn về giàn giáo nói chung hay giàn giáo thép nói riêng trong thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, trong đó có những quy định chi tiết về yêu cầu kỹ thuật cũng như phương pháp thí nghiệm, kiểm tra chất lượng đối với loại giàn giáo thép ống. Điều này làm cho công tác thi công cũng như việc sử dụng giàn giáo được thực hiện tùy tiện, gây khó khăn cho việc kiểm tra, giám sát và nghiệm thu chất lượng đối với giàn giào, dẫn đến tình trạng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động và chất lượng thi công. Do đó, việc biên soạn tiêu chuẩn “Giàn giáo thép ống - yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm” là cần thiết đối với ngành Xây dựng, nhất là trong giai đoạn hiện nay đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Sản phẩm của Đề tài là dự thảo “Tiêu chuẩn Việt Nam: giàn giáo thép ống - yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm” đã được nhóm nghiên cứu chuyển dịch toàn văn từ Tiêu chuẩn tương ứng của Nhật Bản JIS A 8951:1995, với sự hỗ trợ của một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép, giàn giáo thép ống của Nhật Bản như Công ty TNHH Nippon Steel & Sumiki Metal Products, Công ty TNHH Mauruichi Steel Tube của Nhật Bản.

Nhận xét về dự thảo Tiêu chuẩn “Giàn giáo thép ống - yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm”, các ủy viên phản biện và các chuyên gia của Hội đồng đều nhất trí về tính cần thiết cũng như phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn đề xuất, đánh giá cao tính hoàn thiện của dự thảo tiêu chuẩn và chất lượng chuyển dịch ngôn ngữ. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng góp ý thêm với nhóm đề tài về việc thay đổi một số thuật ngữ chuyên ngành cho phù hợp với Việt Nam, bố cục lại Tiêu chuẩn theo đúng mẫu quy định củ Bộ Khoa học và công nghệ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng - TS. Nguyễn Trung Hòa đồng tình với các ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng và đề nghị nhóm đề tài tiếp thu. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu nhóm đề tài làm phong phú thêm báo cáo thuyết minh Đề tài, rà soát cẩn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét