Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIÀN GIÁO XÂY DỰNG

Để đảm bảo an toàn khi thi công tại các công trình xây dựng thì yêu cầu giàn giáo phải chắc chắn. Để làm được việc đó thì ngay từ khâu thiết kế và lắp dựng công tác ổn định giàn giáo phải được tính toán cẩn thận, giàn giáo muốn ổn định cho từng khung giáo và ổn định cho toàn bộ giàn giáo. 

Về nguyên tắc phải tạo ra miếng cứng cục bộ và những miếng cứng tỏng thể. Ngoài ra tấm đệm nơi chân giàn giáo tiếp xúc với mặt bằng phải tránh lún lệch và lún không đểu gây mất ổn định giàn giáo Dưới đây là một số cách ổn định khi thiết kế biện pháp cũng như thi công lắp đặt giàn giáo tại công trường.

* Lắp khung giàn giáo và chéo giáo tạo thành bộ khung ổn định
* Lắp các thanh chéo để giằng trên các bộ khung giàn giáo để tạo liên kết ổn định

- Ổn định giàn giáo khi kê lên nền đất


- Ổn định giàn giáo khi kê vào công xôn


- Ổn định giàn giáo khi liên kết vào các dầm công xôn 

* Phương pháp cố định giàn giáo vào kết cấu công trình để ổn định
- Cố định giàn giáo với tường

- Cố định giàn giáo với tường qua lỗ cửa 

 * Chi tiết cố định khung giáo với kết cấu

- Cố định khung giáo với tường

- Chi tiết giàn giáo nằm trong tường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét