Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

TẢI TRỌNG GIÀN GIÁO NÊM, CHỊU LỰC CÂY CHỐNG GIÁO VIETFORM

   TẢI TRỌNG GIÀN GIÁO NÊM HAY KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CÂY CHỐNG ĐỨNG, CHỐNG ĐÀ, CHỐNG CONSOL TRONG HỆ GIÁO VIETFORM

GIÀN GIÁO NÊM ( GIÁO VIETFORM) hệ giàn giáo ưu việt cho giải pháp thi công sàn, có nhiều ưu điểm với các hệ giáo khung truyền thống ở khả năng chịu lực lớn, lắp đặt nhanh, an toàn cho việc thi công sàn.      Để các nhà thầu xây dựng yên tâm hơn cho việc lựa chọn hệ giàn giáo tối ưu cho việc thi công sàn. Dưới đây Phoenix sẽ cung cấp các chứng thư kiểm định chất lượng tải trọng của hệ giáo nêm Phoenix sản xuất và hình ảnh thi công thực tế tại các công trình xây dựng.
* Kiểm định chất lượng cây chống chịu lực hệ giáo Vietform

- Thử tải hệ nêm đơn 7.9 tấn


- Thử tải hệ nêm tổ hợp 14 tấn


- Thử tải cây chống đơn không giằng
* Kiểm định chất lượng cây chống đà và chống consol.TƯ VẤN: 0979 86 51 52 - Minh Tâm