Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA DÀN GIÁO PHOENIX VÀ CÁC ĐƠN VỊ DÀN GIÁO KHÁC


KHÁC BIỆT GIỮA DÀN GIÁO PHOENIX VÀ ĐƠN VỊ SX DÀN GIÁO KHÁC - Ống thép sản xuất được kiểm định và có chứng chỉ xuất xứ.
 - Thép sản xuất Dàn giáo được nhập trực tiếp từ Nhà máy thép VINGAL.
 - Trên khung dàn giáo:
  + Tay cong dàn giáo được góc 85 độ.
  + Các đố ngang, tay cong, ống thép không đập dẹp và được hàn tròn --> Khung dàn giáo chắc chắn, an toàn.MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC GIÀN GIÁO PHOENIX
* ĐẶC ĐIỂM GIÀN GIÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ SX GIÀN GIÁO KHÁC

TAGS: gian giao, gian giao chiu luc, gian giao 1.7m, gian giao coppha, gian giao nhung kem